contact:
anna.liljedal@gmail.com

instagram: 
liljedalanna

 

Anna Liljedal is a visual artist born in Gothenburg, Sweden in 1984. Influenced by fantasy/SF, especially worlds where the laws of nature are mastered or radically different from this world, her work brings together themes such as science, civilization, magic and language. Liljedals artistic practice is driven by the idea that how the physical world is imagined to function is intimately linked to what we, as humans, think we are and could possibly become.

Her primary medium is writing and drawing resulting both in spatial installations, publications and performances


 

CV
Anna Liljedal f 1984, Göteborg 

Utbildning
2016 Skrivandets Förhandlingar, kurs, Konstfack- Institute of art and design
2015  Computer Graphic Design, YRGO, Göteborg
2014 Kungliga Konsthögskolan, Masterprogrammet i fri konst, Stockholm
2010 Konstfack- Institute of art and design, Kandidatprogrammet Fri Konst, Stockholm
2007 Gerlesborgsskolan, Förberedande konstutbildning, Stockholm 

Utställningar/Performance
2021 VATTEN, Atalante, Göteborg
2021 The length of a dot is one unit, Göteborgs stadsbibliotek.
2021 Vad är nytt, Nya Fabriken, gamla Götaverket, Göteborg
2021 Ellis Eden Retrospektiv, Stensalen KKV, Bohuslän
2020 DecemberKalender, galleri 54, Göteborg
2020 Ellis Eden -ett retrospektiv, galleri V erkligheten, Umeå
2020 Spell To Get Something, Upper Hand, Göteborg (solo)
2019 Underströmmar (valens väg) Rehab Shop, Göteborg (solo)
2017 Plats Objekt Tillbaka, Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka
2017 I want to believe, Göteborgs Internationella Konstbiennal extended, Konstepidemin, Göteborg
2016 Skrivandets Förhandlingar uppläsning/performance, Landet, Stockholm
2015 FÅGL4RN4 ÄR D3 51574 D1N054UR13RN4, Galleri Minimal, Särö (solo)
2014 Möjligheten att eller inte II, Galleri fabriksgatan 48, Göteborg
2014 Stockholm Music and Arts, Stockholm
2014 Not Safe For Work, Konstakademin, Stockholm
2014 Dysfunctional Comedy, Weld, Stockholm
2014 SPELL, Galleri Mejan, Stockholm (solo)
2013 Sticky Substance, Mellanrummet, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
2012 Möjligheten att eller inte I, Rum 24, Göteborg
2011 Luftburen, Skärkäll
2011 Forårsudstillingen Charlottenborg Konsthall, Köpenhamn
2010 Konstfacks vårutställning, Stockholm
2010 Sköldpaddan Rör Sig – fortfarande, Teater Uno, Göteborg (solo)
2010 Sköldpaddan Rör Sig, Stockholm (solo)
2010 Galleri 1:10, Open call, Stockholm 
2009 Signs and Wonders,  Natural History Museum in  Göteborg
2009 Oh No Long Day,  Konsthögskolan Valand, Göteborg

Publikationer/Event etc
2020 SPELLS, publikation producerad i samarbete med galleri Upper Hand och Skogen förlag
2019 Skymningskonst, galleri Cora Hillebrand, Göteborg
2019 the Seafaring workshop (deltagare), arrangerad av Cora Piantoni  och Dorota Lukianska, Göteborg
2018 Skissuppdrag till minne av Frithiof Nilsson Piraten, Stiftelsen Erlandssonska konstfonden, Vollsjö
2017 Fan fiction skrivarcirkel (ledare) Kungsbacka Konsthall
2015 Teckna som Linné - Stora teckningsfesten (ledare) Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn
2014 Nordic Studio for Continued Engagement, (deltagare) Rejmyre Art Lab
2014 Peeping Tom (medverkande) Paletten nr 2:2014
2013 Potentiality and Kittens, publikation (medverkande) 

Stipendie
2021 Göteborg stads Kulturstipendie
2021 Konstnärsnämndens arbetsstipendie, 1 år
2015-2022 Ateljéstöd från Göteborgs stad
2015 Ansgarius Stipendie nominerad av Fjäregruppen
2014 Avgångsstipendier - Kungl Konstakademiens fonder, Gustaf Cederströms Minnesfond, 
S P Mathisons minnesfond, Fam Gustaf Tobisons stipendiefond, 

Övrigt
Verksam som ordförande i Galleri BOX, konstnärsdrivet galleri för samtidskonst, Göteborg