Över bruset - ett lexikon
2014

Över bruset - ett index är en artist book som använder lexikonets format.  Lexikonet innehåller 22 dubbla defintioner av olika ord och har uppstått i samband med ett utforskande av termen vitt kunskapsbrus.

Vitt kunskapsbrus avser en sorts ständigt närvarande brus av kunskaper som man har i huvudet utan att riktigt veta hur de kom dit. Begreppet  är översatt från engelskans white knowledge och syftar tillbaka på ljudtermen vitt brus. Vitt brus kan också syfta på ett  ständigt närvarande bakgrundsbrus som exempelvis det surrande brus som en TV eller radio ger ifrån sig mellan sändningar.

Över Bruset visades i samband med utställningen SPELL på galleri Mejan 2014.

loading...