Underströmmar (charm/strange)
Process 


Arbetet med Underströmmar  (charm/strange) började parallellt med Underströmmar (up/down) och Underströmmar (top/bottom) som utgjorde manus och scenografi i föreställningen VATTEN uppsatt på Atalante, Göteborg  2021.

Verkserien, som även innefattar Underströmmar (valens väg), Underströmmar (Atlantis) och Underströmmar, är fritt stående reflektioner utifrån arbetet med romanmanuset “Resan till Atlantis” ett litterärt utforskande av metaforer, drömmar, vilsenhet och framtid. I installationerna ingår oftast objekt som varit nedsänkta i havet under en period, bevuxna med alger och havstulpaner.

Se Dokumentation från utställningen The length of a dot is one unit.

Skisser och dokumentation av arbetsprocessen.

loading...

Underströmmar (charm/strange) börjar som målningar gjorda i akvarell.

Jag monterar målningarna på plywood,  fotograferar dem, färginverterar fotografierna digitalt för att till sist printa dem på akvarellpapper. Färinvertering är traditionellt en del av processen vid kopiering av analoga fotonegativ, svart och vitt byts mot varandra och färger vänds i sin motsats på färgcirkeln.

Akvarellmålningarna är gjorda med denna process i åtanke samtidigt som det i akvarell är papperets vita yta används för att gestalta ljus. De bilder som visar sig efter inverteringen framstår dock inte riktigt som negationer eller motsatser till målningarna utan som något annat, ett dunkelt undervattensrum, en handling som låter pappret tala om ett djup och ett mörker.

Kanske undrar också den inverterade bildens undervattensrum något om det vita pappret. Vad finns gömt i den bländande, överexponerade vitheten?