Underströmmar (charm/strange)
Process 


Arbetet med Underströmmar  (charm/strange) började parallellt med Underströmmar (up/down) och Underströmmar (top/bottom) som utgjorde manus och scenografi i föreställningen VATTEN uppsatt på Atalante, Göteborg  2021.

Verkserien, som även innefattar Underströmmar (valens väg), Underströmmar (Atlantis) och Underströmmar, är fritt stående reflektioner utifrån arbetet med romanmanuset “Resan till Atlantis” ett litterärt utforskande av metaforer, drömmar, vilsenhet och framtid. I installationerna ingår oftast objekt som varit nedsänkta i havet under en period, bevuxna med alger och havstulpaner.
 

Skisser och dokumentation av arbetsprocessen.

loading...

Underströmmar (charm/strange) börjar som målningar gjorda i akvarell.

Jag monterar målningarna på plywood,  fotograferar dem, färginverterar fotografierna digitalt för att till sist printa dem på akvarellpapper. Färinvertering är traditionellt en del av processen vid kopiering av analoga fotonegativ, svart och vitt byts mot varandra och färger vänds i sin motsats på färgcirkeln.

Traditionen att inom akvarellmåleri låta papprets vita yta gestalta ljus används i Liljedals metod som ett sätt att skildra djup, dunkla landskap och tyngdlöshet. Processen kan beskrivas som ett undersökande av ljus och dunkel, av det synliga och det okända och av avsikt och vågspel. Och kanske som en återspegling av det otillgängliga och okontrollerbara med havet – mörkret, djupet och en känsla av att vara främmande på sin egen planet.