Klassificeringssystem för djur
2009


Klassificeringssystemet för djur består av 29 kategorier på svenska - en kategori för varje bokstav i alfabetet. När det översätts till engelska så består det av 26 kategorier. Systemet är gestaltat som 3 x 7 cm stora plaketter i koppar och stål.

Kopparplaketterna som utgör Klassificeringssystem för djur har visats i utställningen Signs and Wonders på Naturhistoriska museet i Göteborg och i en installtion med samma namn på  Forarsudstillingen, Charlottenborg Konsthall, Köpenhamn.

Dokumentation från Signs and Wonders på Naturhistoriska Museet i Göteborg. Foto: Sebastian Svenberg