Potentialitet och kattungar
2014

Potentialitet och Kattungar består av fem talkort till ett potentiellt tal och performance. Verket befinner sig i en ännu inte kollapsad sannolikhetskurva i relation till ett eventuellt framförande.

Dokumentation av talkorten är en del av publikationen som skapades 2014  som uppföljning på utställningen Möjligheten att eller inte.