Resan till Atlantis
Pågående arbete

Romanmanus gestaltat som pocketbok.

Om navigationsförsök i diset mellan mörker och ljus, slump och kontroll, hav och land, metafor och avbildning. Om vilda fakta, fantasier, science fiction och gamla myter. Om orsak och verkan i en värld där språket har en oförutsägbart förändrande kraft.
 
Förutom att vara ett verk i sig fungerar romanmanuset även som en plattform och ett utrymme att undersöka och utforska relationen mellan verklighet, narrativ och metafor. Arbetet med manuset har hittils utmynnat i fyra fristående installationer - Underströmmar.