Spells 
2020 

Om orsak och verkan.
Om längtan och maktlöshet.
Om magi och ekonomi.


SPELLS består av ett växande antal digitalt manipulerade kvitton där delar av kvittotexten ersatts av  trollformler. Trollformlerna är hämtade från internetforum där de lagts ut för allmänt bruk av anonyma användare.


SPELLS har visats både gestaltat som kvitton installerade i gallerirummet och som artist book. 


Jag läste trollformler formulerade och postade på internet och genom bildskärmen gick en våg av längtan och maktlöshet, efterlämningar efter människors vilja att förändra verkligheten - kanske med de enda medel den hade tillgängliga. När trollformlerna mötte kvittot, den fysiska manifestationen av att en transaktion ägt rum, djupnade vågen till frågor om förändringens bevekelsegrunder och osynliga drivkrafter både i den mänskliga erfarenheten och i ett samhälle.  

SPELLS visades i soloutställningen Spell To Get Something på galleri Upper Hand i Göteborg 2020 och på Publishing as Artistic Practice på Vulkano i Göteborg 2022. Publikationen finns till försäljning på Moderna Museet i Malmös bokaffär och via Skogen i Göteborg.