Spells 
2020 

Om orsak och verkan. Om längtan och maktlöshet. Om magi och ekonomi.

Spells  består av ett växande antal digitalt manipulerade kvitton där delar av kvittotexten ersatts av  trollformler. Trollformlerna är hämtade från internetforum där de  lagts ut för allmänt bruk av anonyma användare.

Arbetet utgår från trollformlernas eventuella förmåga att förändra verkligheten, de mänskliga drivkrafter som lyser igenom texterna och kvitton som fysiska rester av att en transaktion har ägt rum. 

Delar ur verkserien visades i soloutställningen Spell To Get Something på galleri Upper Hand i Göteborg 2020.