Tillkommande tid
2020

“Studiecirkeln ämnar praktiskt undersöka Hedekil med omnejds kulturella och geografiska historia. Alla härvid vunna insikter och kunskaper nedtecknas och sparas för framtida generationer i tillkommande tid.

Tillkommande tid består av dokumentation av en fiktiv studiecirkel, en täljd ko och en sten. Genom studiecirkelns blanketter berättas en historia om tid och sten,  och om vad det är att lära sig något .

Verket visades 2020 under grupputställningen Ellis Eden - ett retrospektiv på galleri Verkligheten i Umeå vars curatoriella ramverk var en iscensättning av fiktiv konstnärs livsverk.

loading...
loading...
loading...
loading...