Uralstring del III
2023


Uralstring är en serie affischer tryckta på risograf samlade i en publikation.

Uralstring del III trycktes och skrevs i Art Lab Gnestas risografverkstad och visades i anslutning till detta på anslagstavlor och allmänna platser i Gnesta.

Ända fram till 1700-talet var uralstring en allmänt vedertagen teori som beskrev hur livsformer uppstår ur död materia. Teorin beskrev och förklarade att skorpioner uppstår då basilikablad läggs mellan två tegelstenar som placeras i solen, hur ålar, som alstras ur dagg, uppstår då två daggiga grästuvor lutas mot varandra eller att möss bildas då en burk med vete lämnas med ett använt plagg över sig i ett mörkt hörn i 21 dagar.

Vissa av teorierna om hur djur uppstår via uralstring bär drag av empiri, av observationer om än i avsaknad av det då ännu inte uppfunna mikroskopet. Andra verkar komma ur obekanta världsbilder och uppvisar poetiska eller oväntade sätt att förstå handlingar, materia och djur.

Publikationen/verkserien Uralstring undersöker vilka världsbilder som innefattas i våra berättelser om naturen, skrivna med uppmärksamheten riktad mot djuren, mot världen de bor i och vad det sätt vi berättar om djuren och världen återspeglar.

loading...