Uralstring del II
2022

Uralstring är en serie affischer tryckta på risograf samlade i en publikation.
Uralstring del II utgörs av 6 posters på svorsk gjorda i relation till det flytande symposiet (F)JORDEN arrangerad av Skifte.Land fför utställningen FJORDMELK JORDTÅKE på Kabuso Konsthall, Öystese, Norge 2022.

Ända fram till 1700-talet var uralstring en allmänt vedertagen teori som beskrev hur livsformer uppstår ur död materia. Jag läste en bok som apropå uralstring refererade till beskrivningar av hur skorpioner uppstår då basilikablad läggs mellan två tegelstenar som placeras i solen, hur ålar, som alstras ur dagg, uppstår då två daggiga grästuvor lutas mot varandra eller att möss bildas då en burk med vete lämnas med ett använt plagg över sig i ett mörkt hörn i 21 dagar.

Vissa av de uralstringsteorier jag tog del av bar drag av empiri, av observationer i avsaknad av det då ännu inte uppfunna mikroskopet. Andra uppvisade obekanta världsbilder och mer poetiska eller oväntade sätt att förstå handlingar, materia och djur.

Publikationen/verkserien Uralstring utgörs av berättelser om djur, skrivna och gestaltade med uppmärksamheten riktad mot djuren, världen de bor i och vad det sätt vi berättar om djuren och världen återspeglar.

loading...