Xeolith- the mortal stone
2009

Xeolith- the mortal stone är en installation gjord tillsammans med Mathieu Thibaut. Den visades i geologisalen på Göteborgs naturhistoriska Museum under utställningen Signs and Wonders  2010.

För länge sedan visade föregångarna till dagens Naturhistoriska Museum- “kuriosakabinetten”, exotiska och spektakulära djur tillsammans med saker som enhörningshorn, fjäll och torkat drakblod samt skelett från jättar.
Ännu längre bak I tiden var uralstring, tron att vissa livsformer uppstod ur död materia, den gängse uppfattningen om hur liv uppstått. Ett autentiskt recept på möss kunde till exempel vara ”en smutsig trasa plus vete för 21 dagar”, medan skorpioner beskrevs uppstå om man ”placerade basilika mellan två tegelstenar som lämnas i solen”.
Idag vet vi inte om den silikonbaserade livsformen Xeolithen uppstod ur den förmodade kalla, döda graniten under våra fötter eller ur det glittrande rymdstoftet ovanför våra kolbaserade huvuden”


ur utställningsguiden till utställningen ”Signs and Wonders”
 

Dokumentation från Signs and Wonders av Mathieu Thibaut.