Underströmmar (charm/strange) 2020 

Underströmmar (charm/strange) visar en serie
inverterade fotografier av akvarellmålningar monterade på plywood. Målningarna är
modellerade från fotografier tagna i Skagerack. 

Delar av serien visades under 2020 vid utställningen 
The Length of a Dot is one Unit i utställningshallen på Göteborgs stadsbibliotek. The Length of a Dot is one Unit -utställning om sjöfart och berättande- är en del av Sjöfartsprojektet som startades 2007 av konstnärerna Dorota Lukianska och Cora Piantoni. Sjöfartsprojektet har visats i Basel, Lucerne, Malmö, Haag och Porto.

The Length of a Dot is one Unit genomfördes med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd och Swiss arts counsil Prohelvetia.

Arbetet med Underströmmar (charm/strange) pågår. Här finns bilder från arbetsprocessen.

loading...