Underströmmar (charm/strange) 2020 

Underströmmar (charm/strange) visar en serie
inverterade fotografier av akvarellmålningar monterade på plywood. Målningarna är
modellerade från fotografier tagna i Skagerack. 

Delar av serien visades under 2020 vid utställningen 
The Length of a Dot is one Unit i utställningshallen på Göteborgs stadsbibliotek. The Length of a Dot is one Unit -utställning om sjöfart och berättande- är en del av Sjöfartsprojektet som startades 2007 av konstnärerna Dorota Lukianska och Cora Piantoni. Sjöfartsprojektet har visats i Basel, Lucerne, Malmö, Haag och Porto.

Installationen är en del av verkserien Underströmmar och tillkom parallellt med Underströmmar (up/down) och Underströmmar (top/bottom) som utgjorde manus och scenografi i föreställningen VATTEN uppsatt på Atalante, Göteborg  2021. 

The Length of a Dot is one Unit genomfördes med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd och Swiss arts counsil Prohelvetia.

Arbetet med Underströmmar (charm/strange) pågår.  Läs mer och se bilder från arbetsprocessen.Underströmmar (charm/strange) börjar som målningar gjorda i akvarell. Jag monterar målningarna på plywood,  fotograferar dem, färginverterar fotografierna digitalt för att till sist printa dem på akvarellpapper. Färinvertering är traditionellt en del av processen vid kopiering av analoga fotonegativ, svart och vitt byts mot varandra och färger vänds i sin motsats på färgcirkeln. Akvarellmålningarna är gjorda med denna process i åtanke samtidigt som det i akvarell är papperets vita yta används för att gestalta ljus. De bilder som visar sig efter inverteringen framstår dock inte riktigt som negationer eller motsatser till målningarna utan som något annat, ett dunkelt undervattensrum, en handling som låter pappret tala om ett djup och ett mörker. Kanske undrar också den inverterade bildens undervattensrum något om det vita pappret. Vad finns gömt i den bländande, överexponerade vitheten?