Underströmmar 2014

Underströmmar

Om navigationsförsök i diset mellan hållpunkterna - mörker och ljus, slump och kontroll, hav och land, metafor och avbildning. Om vilda fakta, fantasier, science fiction och gamla myter. Om orsak och verkan i en värld där språket har en oförutsägbart förändrande kraft.

Installationerna i Underströmmar-serienhar på olika sätt  tillkommit i anslutning till arbetet med romanmanuset “Resan till Atlantis”. Utställningarna är fritt stående reflektioner utifrån textens utforskande av relationen mellan verklighet, narrativ och metafor.

Verkserien består av Underströmmar, Underströmmar (Atlantis)Underströmmar (valens väg)Underströmmar (charm/strange), Underströmmar (up/down), och Underströmmar (top/bottom).